Wat is het voordeel van een automatische incasso?

. 22 November, 2016posted by wpdesk

Automatische incasso

Huizenmij biedt de mogelijkheid om de huur door middel van een automatische incasso te betalen. Een automatische incasso maakt het zowel u als ons gemakkelijk. Zoals u weet dient u wettelijk op of vóór de eerste van de maand, bij vooruitbetaling, uw huur aan ons te hebben voldaan. Met een automatische incasso wordt de verschuldigde maandhuur rechtstreeks van uw bank of giro afgeschreven, zodat wij uw betaling altijd tijdig ontvangen. U loopt met een automatische incasso geen enkel risico, daar u de afschrijving zelf weer ongedaan kunt maken of de automatische incasso stop kunt zetten.

De spelregels

Automatisch afschrijven maakt het u gemakkelijk:

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • U hoeft nooit meer de wijzigingen in het huurbedrag of het watergeld zelf aan te passen;
  • U kunt het afgeschreven bedrag altijd terug laten boeken of uw machtiging intrekken

Een automatische incasso kan alleen plaats vinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op de groene machtiging, plaats uw handtekening en stuur uw machtiging retour.

Aangezien een automatische incasso ons werk makkelijker maakt, willen wij daar wat tegenover stellen. Als wij een jaar lang de huur op correcte wijze via de automatische incasso kunnen innen, stellen wij daar twee mogelijkheden tegenover.

  • Wij reserveren iedere maand € 1,00; totaal € 12,00 per jaar. Het totaal van € 12,00 storten wij naar de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland;
  • Of u ontvangt een éénmalige korting van € 2,50.