Onderhoud voor huurder

De huurder is verplicht om zorg te dragen voor het kleine en dagelijkse onderhoud, alsmede voor de door hen aangebrachte wijzigingen. Deze bepalingen leest u na in het Besluit Kleine Voorzieningen: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01#BIJL717301. Dit betekent tevens dat u zorg moet dragen voor het gangbaar houden van de kleinere onderdelen aan de woning. Ook moet u de woning als een goede huurder bewonen. Als reparaties het gevolg zijn van schuld, nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of ondeskundig gebruik, komen de reparaties voor uw rekening.

Bij huuropzegging zijn de kosten van herstelwerkzaamheden als gevolg van ruwe bewoning, verwaarlozing en beschadiging altijd voor rekening van de huurder. Twijfelt u wie bepaalde kosten moet betalen? Neem dan contact met ons op.

De grondslag voor ons huurbesluit zijn conform hetgeen in het Burgerlijk Wetboek (boek 7) en in het Besluit Kleine Voorzieningen is geformuleerd.

Als huurder heeft u mogelijkheden om uw huurwoning naar eigen smaak en voorkeur aan te passen. Indien u overweegt veranderingen aan de woning aan te brengen, bijvoorbeeld het plaatsen van een keuken of plavuizen en/of parket, verzoeken wij u altijd eerst contact met onze afdeling Technisch Beheer op te nemen. Voorts bent u als huurder zelf verantwoordelijk voor de zelf aangebrachte voorzieningen. Reparaties, vervanging en dergelijke komen voor huurders rekening.

Zijn er specifieke afspraken met u als huurder gemaakt over het onderhoud en vervanging van door de vorige huurder aangebrachte voorzieningen, gelden deze schriftelijke afspraken.