FAQ

Hieronder treft u een selectie veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Wij vernemen heel graag onder andere alle relevante NAW gegevens van de persoon met wie u wilt gaan samenwonen en zullen bij goedkeuren overgaan tot een ‘Toestemming tot inwoning’. De inwonende partij geniet hiermee geen huurrechten maar is wel gerechtigd om bij u in te trekken.

Automatische incasso

Huizenmij biedt de mogelijkheid om de huur door middel van een automatische incasso te betalen. Een automatische incasso maakt het zowel u als ons gemakkelijk. Zoals u weet dient u wettelijk op of vóór de eerste van de maand, bij vooruitbetaling, uw huur aan ons te hebben voldaan. Met een automatische incasso wordt de verschuldigde maandhuur rechtstreeks van uw bank of giro afgeschreven, zodat wij uw betaling altijd tijdig ontvangen. U loopt met een automatische incasso geen enkel risico, daar u de afschrijving zelf weer ongedaan kunt maken of de automatische incasso stop kunt zetten.

De spelregels

Automatisch afschrijven maakt het u gemakkelijk:

  • U vergeet nooit te betalen;
  • U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;
  • U hoeft nooit meer de wijzigingen in het huurbedrag of het watergeld zelf aan te passen;
  • U kunt het afgeschreven bedrag altijd terug laten boeken of uw machtiging intrekken

Een automatische incasso kan alleen plaats vinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bank- of girorekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op de groene machtiging, plaats uw handtekening en stuur uw machtiging retour.

Aangezien een automatische incasso ons werk makkelijker maakt, willen wij daar wat tegenover stellen. Als wij een jaar lang de huur op correcte wijze via de automatische incasso kunnen innen, stellen wij daar twee mogelijkheden tegenover.

  • Wij reserveren iedere maand € 1,00; totaal € 12,00 per jaar. Het totaal van € 12,00 storten wij naar de Stichting Welzijn Gehandicapten Nederland;
  • Of u ontvangt een éénmalige korting van € 2,50.

De aanmelding en opzegging voor aansluitingen voor het gebruik van nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektra, kabel, internet, televisie enzovoorts dient de huurder zelf aan te vragen bij een provider naar keuze.

U bent zelf verantwoordelijk voor de keukenapparatuur. U heeft de keukenapparatuur in bruikleen. Er worden hiervoor geen kosten in rekening gebracht, zoals ook vermeld op het opleverformulier.

Wanneer u last hebt van ongedierte dient u deze zelf te (laten) bestrijden. Als u hinder ondervind van ratten en/of kakkerlakken, kunt u dit melden bij de gemeente. Indien de gemeente constateert dat de verhuurder maatregelen dient te treffen van het een en ander, wordt dit door de gemeente aan ons gerapporteerd.

U bent zelf verantwoordelijk voor vloerbedekking en gordijnen. Bij renovatie van onze woningen voorzien wij deze van een Estrich ondervloer. Dit is een geluidsisolerende en stabiliserende vloer. U dient hier zelf een vloer over heen te leggen. Bij oplevering dient u de vloer en de gordijnen te verwijderen, en eventuele gevolgschades te herstellen (bijv. oneffenheden die ontstaan zijn aan de ondervloer). Dit wordt ook besproken tijdens de vooroplevering.

Nee, het is nooit toegestaan om uw woning op Airbnb aan te bieden. Dit is ook uitdrukkelijk niet toegestaan op vergelijkbare websites zoals kamernet.nl, rooming.nl, kamertje.nl enzovoorts. De bepalingen voor Airbnb zoals opgesteld door de gemeente Amsterdam zijn eveneens niet van toepassing op de van ons gehuurde woning.

Nee, het is nooit toegestaan om uw woning in onderhuur aan een derde in gebruik te geven. Behoudens het feit dat dit ten opzichte van de woningzoekende medemens een grote onrechtvaardigheid met zich meebrengt, leeft de onderverhuurder ook een wanprestatie ten opzichte van ons als verhuurder. Bij ontdekking van illegale onderverhuur zullen wij niet schromen de huurovereenkomst al dan niet door tussenkomst van de rechter te laten ontbinden. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de onderverhuurder en de bewoner loopt het risico uitgezet te worden.

Wellicht komt u wel in aanmerking voor een huisbewaarovereenkomst. Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u contact met ons opnemen. Hierbij dient aangemerkt te worden dat een aanvraag voor een huisbewaarovereenkomst voor niet-geliberaliseerde woningen altijd via de gemeente verloopt.

Bij overlast van buren dient u ten eerste met uw buren in overleg te treden. Wanneer u ernstige hinder ondervind, of wanneer de overlast extreme vormen aanneemt, kunt u contact opnemen met de wijkagent van uw buurt. Deze is terug te vinden op de website van de politie .