Onderhoud voor verhuurder

Huizenmij zorgt ervoor dat haar huizen in bruikbare en bewoonbare staat zijn en we werken er graag aan om dit zo te houden. Huizenmij is verantwoordelijk voor het grote onderhoud aan de woning. Bij winkels betreft dit het casco van het gehuurde. Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen en wij wijzen u tevens op het Besluit Kleine Voorzieningen (zie ook ‘Onderhoud voor huurder’).