Nuttige tips en richtlijnen voor onderhoud

Zowel huurder als verhuurder hebben plichten ten aanzien van het gehuurde. Wat staat u als huurder te doen? De bepalingen staan opgenomen in het Besluit Kleine Voorzieningen, behorende bij artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek. U kunt deze bepalingen nalezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01#BIJL717301. Om u te helpen, hebben wij alvast een aantal nuttige tips voor u verzameld.