Nuttige tips en richtlijnen voor onderhoud

Zowel huurder als verhuurder hebben plichten ten aanzien van het gehuurde. Wat staat u als huurder te doen? De bepalingen staan opgenomen in het Besluit Kleine Voorzieningen, behorende bij artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijke Wetboek. U kunt deze bepalingen nalezen op http://wetten.overheid.nl/BWBR0014931/2003-08-01#BIJL717301. Om u te helpen, hebben wij alvast een aantal nuttige tips voor u verzameld.

Wintermaatregelen

Als huurder moet u ervoor zorgen dat alle waterleidingen in en buitenshuis en leidingen van centrale verwarming niet bevriezen. Dit kunt u voorkomen door de volgende maatregelen te nemen:

 • De waterleidingen af te sluiten en leeg te laten lopen;
 • Waterleidingen die tegen een (koude) buitenmuur of in een kruipruimte liggen, in te pakken met warmte-isolerend materiaal of oude kranten;
 • Soms zit de hoofdkraan voor meerdere huizen in uw woning. Waarschuw in dat geval uw buren als u de hoofdkraan gaat dichtdraaien.
Onderhouden van kranen en douchekoppen

In kraanwater zit van nature kalk. Kranen die u weinig gebruikt, kunnen gaan vastzitten door de kalk in het water. U kunt dit voorkomen door de kranen enkele keren per jaar open en dicht te draaien. Indien de zgn. straalbreker aan het uiteinde van een kraan of een douchekop is dichtgeslibd is de oplossing ontkalken. De douchekop of straalonderbreker legt u eenvoudigweg enige tijd in azijn of een ontkalkingsmiddel.

Verwarming/CV-installatie

Indien u een individuele CV-installatie van de Huizenmij heeft, wordt uw CV-ketel één keer per jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Het is uw taak de CV-installatie met water bij te vullen en de radiatoren te ontluchten. Als uw woning is aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie, hoeft u alleen af en toe de radiatoren te ontluchten.

Wat te doen bij een CV-storing:

 • Controleer of de stekker in het stopcontact zit en de schakelaar aan staat;
 • Controleer of de waakvlam brandt. Steek deze aan (moderne ketels hebben niet altijd een waakvlam, zie ook de gebruiksaanwijzing);
 • Controleer of de knop van de radiator opengedraaid is;
 • Controleer of er een stop (zekering) in de meterkast is doorgeslagen en vervang de kapotte stop. Bij nieuwe meterkasten kunt u de aardlekschakelaar omzetten;
 • Controleer of de gaskraan bij de cv-installatie wel open staat; is de elektriciteit of het gas uitgevallen, bel dan het energiebedrijf;
 • Kijkt u op de meter of er voldoende water in de installatie zit en vul de installatie zo nodig bij;
 • Ontlucht de radiatoren en, voor zover mogelijk, de ketel;
 • De ketelthermostaat of de kamerthermostaat kan te laag zijn afgesteld; probeer of de CV werkt als u deze hoger zet.
Ventilatie

De kachel en geiser functioneren het best als u goed ventileert. Een goede ventilatie is sowieso belangrijk om uw huis droog te houden; het verwarmen van een vochtig huis kost meer energie en in een vochtig huis komen eerder schimmels voor. Zet dagelijks gedurende tenminste een half uur een raam of een buitendeur open. Veel woningen hebben ventilatie roosters. Zorg dat deze permanent openstaan en maak ze regelmatig schoon. Bij woningen met een mechanische ventilatie dienen de ventielen en roosters open te staan. Regelmatig dient u deze laatste ook schoon te maken.

Verstoppingen voorkomen en verhelpen

Voorkom verstopping door een zeefje in de keukengootsteen te plaatsen. Spoel alleen vloeibare dingen door de gootsteen, het toilet of andere afvoeren.

 • Let op! Nooit hete vetten door de gootsteen spoelen. Het beste kunt u het hete vet laten afkoelen en vervolgens in bijvoorbeeld een leeg melkpak gieten. Vervolgens gooit u het melkpak met het afgekoelde vet gewoon bij het afval.
 • Spoel eens per maand de afvoerleidingen schoon met heet water en gewone soda. Toch een verstopte afvoer? Probeer eerst het probleem op te lossen met een rubber ontstopper. Als dat niet lukt, draai de sifon los en probeer de verstopping los te krijgen door voorzichtig in de buis te prikken. Denkt u wel aan het plaatsen van een emmer onder de zwanenhals.
 • In tegenstelling tot hetgeen op de verpakking wordt aangegeven, raden wij het doorspoelen van vochtige toiletdoekjes ten zeerste af. Deze worden niet afgebroken en veroorzaken verstopping.
Voorkom stank uit de afvoerputjes

In de afvoerputjes van de douche, gootsteen en wastafel staat voortdurend water. Dat water fungeert als een natuurlijke stankafsluiter. Als u langere tijd (enkele weken) afwezig bent, dan verdampt dit water en kan er dus stank ontstaan. Dit laatste geldt ook voor de afvoer van uw wasmachine. Om de stank te voorkomen kunt u de afvoer(putjes) bijvullen met water en een paar druppels (sla)olie. Hierdoor verdamp het water veel langzamer en heeft u geen last van stank meer.

Dakgoten

Het schoonmaken van dakgoten van eengezinswoningen is een taak van de huurder.

Portiek, trappenhuis en boxgang

De bewoners van een portiek zijn samen verantwoordelijk voor het schoonmaken van het portiek, het trappenhuis en de boxgang. Indien u via de servicekosten betaalt voor het schoonmaken, dan huurt de Huizenmij een schoonmaakbedrijf in.

Tuinen

Een tuin vraagt om onderhoud. Als u niet van tuinieren houdt, is het verstandig om te kiezen voor beplanting waar u weinig omkijken naar hebt. U kunt het onderhoud aan uw tuin ook beperken door het aanleggen van een groter terras. Zorgt u in ieder geval dat de gevel, de kozijnen en het dak goed bereikbaar blijven voor eventueel onderhoud. Laat geen klimplanten tegen de gevel groeien; die tasten het metselwerk aan.

Erfscheiding

Overleg met uw buren voordat u een erfscheiding plaatst. Om kosten te besparen kunt u wellicht afspreken om de schutting, haag etc. samen te plaatsen.

U dient wel rekening te houden met het volgende:

 • De erfscheiding in de achtertuin mag maximaal 1.80 meter hoog zijn.
 • De erfscheiding in de voortuin mag maximaal 1 meter hoog zijn;
 • Kosten van tuinonderhoud zijn voor uw eigen rekening. Tevens bent u ook aansprakelijk voor schade die de Huizenmij of derden ondervinden als gevolg van het aanbrengen, hebben of wegnemen van uw erfscheiding.
Schuren en andere (aan)bouwsels

Als u in uw tuin een schuur wilt bouwen, dan heeft u daarvoor onze schriftelijke toestemming nodig. U moet ook een bouwvergunning van uw stadsdeel of gemeente hebben.

Bomen

Wilt u in uw tuin een boom planten? Ga dan altijd na hoe hoog groot de boom wordt, hoe snel de boom groeit en hoe breed de boom wordt. Overleg ook met uw buren. Een boom kan namelijk veel licht wegnemen. U dient in ieder geval de boom op minstens twee meter van de erfgrens te planten. Voor struiken houden wij een halve meter aan. Als u een boom wilt weghalen en de stam heeft een doorsnee van meer dan tien centimeter, heeft u een kapvergunning nodig. Die vergunning dient u bij uw stadsdeel of gemeente aan te vragen.

Schade bij storm en brand

Uw woning is door de Huizenmij verzekerd tegen schade door storm en brand. Meldt u eventuele schade zo snel mogelijk bij ons. U moet uiteraard zelf de kans op schade wel zo veel mogelijk beperken. Sluit bijvoorbeeld bij harde wind zo snel mogelijk de ramen en deuren. Schade aan de inboedel, bijvoorbeeld veroorzaakt door brand, storm of lekkage, valt niet onder de verzekering van de Huizenmij. Wij raden u aan hiervoor een aparte inboedelverzekering af te sluiten.

Schade bij inbraak

Uw woning is door de Huizenmij ook verzekerd tegen (poging tot) inbraak. Wij adviseren u in een dergelijk vervelend geval altijd direct contact met de politie op te nemen. Ten behoeve van onze verzekering ontvangen wij wel graag een kopie van uw aangifte bij de politie, het zgn. proces-verbaal. Ook hier geldt dat schade aan uw inboedel door inbraak of ontvreemding niet onder de verzekering van de Huizenmij valt.

Glasschade

Voor ruitbreuk bent u zelf verantwoordelijk. Wij raden u aan een glasverzekering af te sluiten

Veranderingen in of aan de woning

Veranderingen in of aan de woning, door u zelf aangebracht, worden niet door de Huizenmij onderhouden. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. Vanzelfsprekend dient u e.e.a. altijd eerst aan onze afdeling Technisch Beheer voor te leggen. Reparaties, vervanging en dergelijke komen voor uw rekening.

Specifieke afspraken

Zijn er specifieke afspraken met de huurder gemaakt over het onderhoud en vervanging van door de vorige huurder aangebrachte voorzieningen? Dan gelden deze schriftelijke afspraken. Deze kunt u overigens altijd terugvinden bij uw huurovereenkomst.

Nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik door huurder

Alle reparaties die nodig zijn door nalatigheid, onvoorzichtigheid, slordigheid of onjuist gebruik door de huurder, zijn altijd voor rekening van de huurder. Dat geldt voor alle onderdelen, ook zoals opgenomen in het Besluit Kleine Voorzieningen.