Ik ga voor langere tijd naar het buitenland. Mag ik mijn woning onderhuren?

. 22 November, 2016posted by wpdesk

Nee, het is nooit toegestaan om uw woning in onderhuur aan een derde in gebruik te geven. Behoudens het feit dat dit ten opzichte van de woningzoekende medemens een grote onrechtvaardigheid met zich meebrengt, leeft de onderverhuurder ook een wanprestatie ten opzichte van ons als verhuurder. Bij ontdekking van illegale onderverhuur zullen wij niet schromen de huurovereenkomst al dan niet door tussenkomst van de rechter te laten ontbinden. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de onderverhuurder en de bewoner loopt het risico uitgezet te worden.

Wellicht komt u wel in aanmerking voor een huisbewaarovereenkomst. Wanneer u gebruik wilt maken van deze regeling, kunt u contact met ons opnemen. Hierbij dient aangemerkt te worden dat een aanvraag voor een huisbewaarovereenkomst voor niet-geliberaliseerde woningen altijd via de gemeente verloopt.